Het Groot Gedenkboek

May 21 2017
Het Groot Gedenkboek
For my final year at the HKU I did a project De Interculturele Dodenplaats (Intercultural Graveside) with my fellow 3D Design students. A few of these projects have been collected in a publication: 
Het Groot Gedenkboek. 

You can find more info here: www.hetgrootgedenkboek.com